Związek chorób przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi w świetle ustaleń panelu Perio-Kardio.

W związku z opublikowanym raportem Ekspertów biorących udział w Warsztatach Perio-Cardio odbyło się spotkanie zorganizowane przez Europejską Federację Periodontologiczną (EFP) i Światową Federację Serca (WHF). Dwudziestu Ekspertów zarówno z dziedziny periodontologii, jak i kardiologii wydało wspólne oświadczenie, uznające zapalenie przyzębia za niezależny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz podkreślające, że leczenie periodontologiczne powinno być integralną częścią leczenia kardiologicznego.

W bieżącym roku odbyło się spotkanie Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, w którym udział wzięli wybitni specjaliści zarówno z periodontologii, jak i kardiologii czy neurologii. Raport z tego spotkania zaktualizował istniejące dowody naukowe dotyczące istotnych związków pomiędzy zapaleniem przyzębia, a chorobami sercowo-naczyniowymi, dostarczył nowych dowodów w zakresie wpływu leczenia zapalenia przyzębia na układ sercowo-naczyniowy, ustosunkował się do potencjalnego ryzyka powikłań w leczeniu chorób przyzębia pacjentów poddanych terapii przeciwzakrzepowej oraz wydał zalecenia dla lekarzy dentystów, lekarzy innych specjalności i pacjentów.

W wykładzie dr hab. n. med Jan Kowalski omówi wnioski ze spotkania Panelu Ekspertów Perio-Kardio oraz przedstawi aktualne wytyczne profilaktyczno-lecznicze.

 

Dr hab. n. med. Jan Kowalski

Dr hab. n. med. Jan Kowalski

 


Wróć do strony z programem VDE by CEDE