MIH – duży problem małych pacjentów. Postępowanie u pacjentów z hipomineralizacją trzonowcowo-siekaczową od diagnostyki do leczenia.

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) jest często spotykanym problemem u pacjentów w wieku rozwojowym. Opisano kilkaset czynników etiologicznych mogących wpływać na rozwój i nasilenie tego zaburzenia. Stopień zaawansowania objawów klinicznych jest różny. Zaatakowane zęby są bardziej podatne na próchnicę i posterupcyjne złamanie szkliwa. Następstwa MIH mogą znacząco wpływać na jakość życia małych pacjentów, a także stanowić wyzwanie terapeutyczne dla stomatologa.

Pacjenci cierpiący na MIH wymagają wdrożenia wielospecjalistycznego planu leczenie obejmującego zabiegi profilaktyczne i terapeutyczne pozwalające przywrócić zarówno funkcję jak i estetykę zębów objętych zaburzeniem. Wczesna diagnostyka może prowadzić do bardziej skutecznego i mniej inwazyjnego leczenia.

Podczas wykładu omówiono aktualne dane dotyczące diagnozowania i leczenia hipomineralizacji trzonowcowo- siekaczowej w oparciu o aktualne wytyczne. Na podstawie prezentowanych przypadków klinicznych omówiono różne protokoły terapeutyczno-profilaktyczne w zależności od stopnia zaawansowania zmian klinicznych i możliwości współpracy pacjenta.

 

Lek. dent. Magdalena Kukurba–Setkowicz

specjalista stomatologii dziecięcej

Lek. dent. Magdalena Kukurba–Setkowicz

Absolwentka Wydziału Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 roku uzyskała tytuł specjalisty stomatologii dziecięcej. Asystent Pracowni Stomatologii Dziecięcej CMUJ. Pracuje jako stomatolog dziecięcy w Klinice Stomatologii Estetycznej Dentist w Krakowie. Prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Krakowie. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej (PTSD), Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (EAPD) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej (IAPD). Od 2014 jest członkiem Grupy Roboczej ds. Profilaktyki Próchnicy u Kobiet Ciężarnych ACFF Polska. Jej zawodowe zainteresowania koncentrują się na stomatologii minimalnie interwencyjnej u dzieci, czynnikach wpływających na środowisko jamy ustnej i ich udziale w etiopatogenezie chorób tkanek twardych zębów, zaburzeniach rozwojowych szkliwa (szczególnie zmianach typu hipomineralizacja, hipoplazja i MIH) oraz traumatologii u dzieci. Od 2009 prowadzi wykłady i warsztaty praktyczne dotyczące stomatologii minimalnie inwazyjnej, zaburzeń rozwojowych szkliwa, stomatologii dziecięcej. Prowadzi zajęcia w zakresie edukacji profilaktyki próchnicy u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. W roku 2016 oraz 2017 była wykładowcą w ramach Fundacja Uniwersytet Dzieci. Aktywnie uczestniczy w polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych podczas których prezentuje prace naukowe oraz przypadki kliniczne z codziennej praktyki.


Wróć do strony z programem VDE by CEDE