Naprawa uzupełnień metalowo-ceramicznych w jamie ustnej

Webinar skupia się na bardzo praktycznym problemie uszkodzeń uzupełnień metalowo-ceramicznych osadzonych w jamie ustnej.
Ten kliniczny problem został omówiony z uwzględnieniem:

1. Przedstawienia i omówienia zagadnień związanych z przyczynami uszkodzeń uzupełnień metalowo-ceramicznych.
2. Omówienia niezbędnego wyposażenia do przeprowadzenia skutecznej naprawy.
3. Prezentacji krok po kroku naprawy uszkodzonego uzupełnienia metalowo-ceramicznego w jamie ustnej.

 

Dr n. med. Przemysław Grodecki

Dr Przemysław Grodecki

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi z 1991.   W latach 1991-2015 związany z działalnością dydaktyczna i kliniczną w Instytucie Stomatologii Akademii Medycznej (potem Uniwersytetu Medycznego)  w Łodzi.   W roku 1997 uzyskał  I stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej a w 2002 tytuł  doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii.  Jest autorem 11 publikacji naukowych i popularno-naukowych.  Prowadzi Prywatna Praktykę Stomatologiczną od 1991r. Od 2011 roku współtworzy pierwszą w Polsce Prywatną Praktykę w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy (NVC) oraz Rodzicielstwo Bliskości (AP).


Wróć do strony z programem VDE by CEDE