Kliniczne aspekty skurczu polimeryzacyjnego... dlaczego mamy problem?

 

Podczas pierwszych minut wykładu poruszone zostały zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem:

1.     Źródła skurczu odtwórczych  materiałów kompozycyjnych.
2.     Kiedy możemy oczekiwać niekorzystnych efektów skurczu polimeryzacyjnego
3.     Wytrzymałość tkanek twardych zęba na siły działające podczas polimeryzacji.
4.     Potencjalne skutki kliniczne braku kompensacji naprężenia w tkankach zęba podczas zakładania wypełnień.
5.     Nowe materiały kompozycyjne o ograniczonym skurczu polimeryzacyjnym.
6.     Kliniczne metody kontroli  skurczu polimeryzacyjnego.

 

Dr n. med. Przemysław Grodecki

Dr Przemysław Grodecki

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi z 1991.   W latach 1991-2015 związany z działalnością dydaktyczna i kliniczną w Instytucie Stomatologii Akademii Medycznej (potem Uniwersytetu Medycznego)  w Łodzi.   W roku 1997 uzyskał  I stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej a w 2002 tytuł  doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii.  Jest autorem 11 publikacji naukowych i popularno-naukowych.  Prowadzi Prywatna Praktykę Stomatologiczną od 1991r. Od 2011 roku współtworzy pierwszą w Polsce Prywatną Praktykę w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy (NVC) oraz Rodzicielstwo Bliskości (AP).


Wróć do strony z programem VDE by CEDE