Stan dziąseł a nadwrażliwość bólowa zębiny

Nadwrażliwość bólowa zębiny jest częstą dolegliwością zgłaszaną przez pacjentów. Lekarz dentysta czy higienistka stomatologiczna, na zlecenie dentysty, często przeprowadzają zabiegi profesjonalne mające na celu zmniejszenie tej dolegliwości. W procesie terapeutycznym istotne są również dietetyczne przyzwyczajenia pacjenta oraz poziom jego higieny jamy ustnej.

Podczas wykładu zostanie omówiona etiologia nadwrażliwości bólowej zębiny ze szczególnym uwzględnieniem komponenty ze strony przyzębia. Przybliżone zostaną sposoby postępowania terapeutycznego w warunkach gabinetu stomatologicznego jaki i w warunkach domowych do zastosowania przez pacjenta.

 

Dr n. med. Maciej Nowak

Dr n. med. Jan Kowalski

Nauczyciel akademicki WUM, specjalista periodontologii, specjalista stomatologii ogólnej, manager ochrony zdrowia, tłumacz z języków włoskiego oraz angielskiego. Prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Warszawie. Ukończył studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Szczękowo - Twarzowej. Obecnie jest wykładowcą w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM. Pełni funkcję mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie periodontologii, sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego (PTP), członka European Federation of Periodontology (EFP) oraz Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS). Jest autorem i współautorem, redaktorem i tłumaczem z języków włoskiego oraz angielskiego licznych publikacji naukowych, podręczników, opracowań, wystąpień, wykładów i warsztatów. Jest promotorem i recenzentem prac naukowych. Był rektorem uczelni wyższej, zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Stomatologii w Warszawie oraz naczelnym stomatologiem Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Pełni funkcję eksperta dla licznych instytucji: Sejmowej Komisji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowej i Naczelnej Izby Lekarskiej.


Wróć do strony z programem VDE by CEDE